Valpar planeras

Vi planerar ingen valpkull för tillfället